10. Schoongrondverklaring

Een schoongrondverklaring is een juridisch document of verklaring waaruit blijkt dat geleverde (bouw)grond niet verontreinigd is met schadelijke stoffen, zogenoemde bodemverontreiniging. Een schoongrondverklaring kan van belang zijn bij de aankoop van een bouwkavel. Wilt u een bouwkavel kopen? Vraag hier dan naar.