Bouw- en handelsmaatschappij Poppink is naast woningbouw ook actief in het bouwen en verbouwen van gebouwen in de agrarische sector. Hierbij moet u denken aan ligboxenstallen, jongveestallen, afmeststallen, varkenstallen, werktuigenbergingen en betonkelders.