Het KOMO-label geeft een kwaliteitsverklaring dat staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Poppink is aangesloten bij dit keurmerk. U kunt erop vertrouwen dat de producten of processen van Poppink voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen.